Sáng ngày 09/09/2022. Trường Mầm Non Thạnh Trị tổ chức Tết trung thu cho các bé